Gereba databaser - gereba
Kontakt Gereba
Om os
Jasper Reports
Links
Home
Home

Gereba

 

        Gereba vil gerne være samlingssted for personer med interesse for informations teori, data modellering, rapportering og analyse, kombineret med kendskab til og brug af databaseværktøjer.

        At opbygge viden og informationsbaser på grundlag af eksklusiv programmel og patenterede ideer er en selvmodsigelse. Derfor går vi ind for åbne systemer og kode men udelukker ikke kommerciel indtjening.

        Vi benytter også eksisterende kommerciel software men tilstræber open source med kombatilitet og dokumentation.

 

        Gereba vil gerne kontaktes af personer og organisationer der vil bidrage til udvikling af ovennævnte idegrundlag eller ønsker kontakt til løsning af konkrete opgaver.

 

Idegrundlag

        Gereba er en database beskrivelse, der forsøger at modulere informationer som objekter og begreber med standardiserede metoder og analyser.

        Med standardiseret menes at der benyttes samme tabeller og metoder til databaser der beskriver vidt forskellige emner og begreber, og der kan defineres transaktioner mellem dem hvis der kan beskrives oversættelse mellem deres begrebsverdener. 3 grundbegreber karakteriserer en gereba database:

 

  Basisobjekter er abstraktioner der forbindes indbyrdes af Relationer og hver især har beskrivende Karakteristika.

 

        Disse 3 elementer kan moduleres til ganske få tabeller og derefter kombineres med SQL udtryk til at udtrække og indsætte information i Gereba relations databasen

         I modsætning til andre relations databaser opbygges entiteter ikke med flere forskellige tabeller hvor entitets begreber fastlægges i de enkelte tabeller og med relationer imellem dem. Men derimod i én enkelt tabel der definerer hvad der er basis objekter, deres karakteristika og relationer

        Bemærk: Gereba modellen kræver i høj grad konceptuel analyse som andre relations databaser. men de 3 grundbegreber kan benyttes som udgangspunkt, og de grundlæggende database tabeller og SQL udtryk er ens for samtlige Gereba baser.

 Gereba kører indtil videre på 2 program platforme: Visual Basic og PHP. Database grundlaget er MYSQL.


JasperReports er et etableret open sorurce produkt, udviklet i java og beregnet på avanceret design og modulering af søgeresultater fra databaser. Det har web baseret visning med Jasper Server, og kan designes med værktøjet iReport (se links).


Gereba benytter udelukkende JasperReports til visning, og i nogle tilfælde også oprettelse og editering af data med MySQL funktioner der kaldes med JasperReports.